2022-03-09

Akut servicearbete 2022-03-10

Vår ISP kommer utföra ett akut servicearbete 2022-03-10.

Detta kan komma att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period:

Start: 2022-03-10 00:01
Stop: 2022-03-10 06:00

Förväntad nedtid: Upp till 30 minuter.

Skrivet av: Olle Gustafsson