2018-09-03

Planerat servicearbete 2018-09-10

Vår ISP har meddelat oss att det kan förekomma eventuell nedtid pga servicearbete i stamnätet.

Detta kan innebära nedtid för några av våra tjänster under följande period:

Start: 2018-09-10 03:01
Stopp: 2018-09-10 06:00

Förväntad nedtid: 1-3 timmar.

Skrivet av: Olle Gustafsson