2017-06-22

Servicearbete hos ISP

Vår ISP Bahnhof kommer att utföra ett servicearbete som eventuellt kommer påverka våra tjänster.

Detta kommer att innebära nedtid för icke-redundanta tjänster under följande period:

Start: 2017-07-19 00:01
Stop: 2017-07-19 02:00

Förväntad nedtid: 20 minuter

Skrivet av: Olle Gustafsson