2024-05-20

Planerat Servicearbete – 2023-05-20

Vår ISP, Bahnhof, har planerat ett servicearbete som kan komma påverka några av våra tjänster.

Detta kan komma att innebära nedtid e-post och vissa hemsidor som ligger i Bjursås:

Start: 2024-05-20 22:00
Stop: 2024-05-20 23:00

Förväntad nedtid: Upp till 1 timme.

Skrivet av: Olle Gustafsson