2016-12-03

Optopro

Dalnix har sedan 2015 tillsammans med Optopro Solutions AB utvecklat ett webbverktyg som används vid byggnation och dokumentation av stadsnätsprojekt. Idag, 2022, hanterar det även elprojekt.

Systemet utvecklats löpande men hanterar idag följande saker:

  • Planering av grävsträckor, förläggning av kabel etc.
  • Löpande dokumentation av anläggning av kanalisation
  • Löpande dokumentation av skarvning av multidukter till slutkund
  • Löpande dokumentation av grävsträckor
  • Inmatning av mätvärden vid installation av kund
  • Uppladdning av OTDR filer
  • Patchning i Nod
  • Tidsbokning av installationer via SMS/e-post
  • Kravspecifikationer för underleverantörer

Verktyget används i fält av både grävare och tekniker. Främst på surfplattor men fungerar även i mobiltelefoner.

Systemet har utvecklat sedan 2015 och har många fler funktioner än. På senare år har exempelvis planering, dokumentation och förläggning av elnät tillkommit.

Optopro används av ett flertal både stora och små företag, främst i Norden, inom fiber, el och telekom.

Skrivet av: Olle Gustafsson