2013-07-01

Vi lanserar ny tjänst: Övervakning

Något vi är väldigt noga med i vår infrastruktur är säkerheten. Ingen av våra tjänster ska gå ner. Om något mot förmodan skulle gå ner, så är det viktigt att vi får veta det. Så snart som möjligt. Därför har vi ett övervakningssystem som vi använder som fungerar väldigt väldigt bra. Varje gång något händer så skickas ett mail ut, och en app i våra telefoner larmar.

Eftersom hela våran infrastruktur är väldigt skalbar och det går enkelt att replikera instanser – t.ex övervakningssystemet – så har vi bestämt oss för att första måndagen på året lägga till övervakning som en av våra tjänster.

Övervakning kan vara att bli notifierad om:

  • Hårddiskutrymmet på en maskin börjar ta slut
  • Kontorsnätverket går ner
  • En VPN går ner
  • En hemsida går ner
  • En server arbetar för hårt

Och mycket mycket mer. Vi använder oss i botten av icinga/nagios så förutom alla de standardtester som finns så går det ganska enkelt att skriva egna tester. Vill du få ett larm när antalet röstande i en omröstning nått ett visst antal? Eller vill du få ett sms varje gång din hemsida går ner? Allt går att ordna.

Skrivet av: Olle Gustafsson