Mail i PHP

För att skicka e-post från dina webapplikationer måste du använda en extern SMTP server. För att göra det behöver du ett e-post konto, endera hos oss eller hos en annan leverantör.

Normalt brukar vi ställa in att e-post skickas från vår no-reply.dalnix.email domän. Ex. dindomän.se@no-reply.dalnix.email. Självklart går det bra att använda vilket annat e-post konto som helst.

Om du inte har ett ”no-reply” konto och du har e-posten hos oss kan du själv skapa ett. Du administrerar dina e-post adresser genom att logga in på mail.dalnix.se med det e-postkonto som har administratörsrättigheter för din domän.

OBS! E-post som skickas till din no‑reply@‑adress eller till domänen @no-reply.dalnix.email inte kommer hamna i en brevlåda utan kasseras direkt! Du kan alltså inte använda dessa adresser som vanliga e‑postkonton.

Du måste även, precis som när du skall skicka e-post med ett vanligt konto, autentisera dig innan du får skicka med vår e-post server. Använder du WordPress kan du exempelvis använda WP‑SMTP eller SMTP Mailer.