Mail i PHP

För att skicka e-post från dina webapplikationer måste du använda en extern SMTP server. För att göra det behöver du ett e-post konto, endera hos oss eller hos en annan leverantör.

Normalt brukar vi ställa in att e-post skickas från vår no-reply.dalnix.email domän. Ex. dindomän.se@no-reply.dalnix.email. Självklart går det bra att använda vilket annat e-post konto som helst.

Om du inte har ett ”no-reply” konto och du har e-posten hos oss kan du själv skapa ett. Du administrerar dina e-post adresser genom att logga in på mail.dalnix.se med det e-postkonto som har administratörsrättigheter för din domän.

OBS! E-post som skickas till din no‑reply@‑adress eller till domänen @no-reply.dalnix.email inte kommer hamna i en brevlåda utan kasseras direkt! Du kan alltså inte använda dessa adresser som vanliga e‑postkonton.

Du måste även, precis som när du skall skicka e-post med ett vanligt konto, autentisera dig innan du får skicka med vår e-post server. Använder du WordPress kan du exempelvis använda WP‑SMTP eller SMTP Mailer.

Observera att från adress måste vara den samma som kontot du använder att skicka med. Om t.ex. skickar e-post med kontot konto@mindomän.se måste alltså från adress också vara konto@mindomän.se.

Du kan som domänadministratör lägga till en eller flera tillåtna från-adresser.