Pingback och Trackback

Vad är Trackback?

En TrackBack är enkelt förklarat ett sätt för två webbsidor att kommunicera med varandra.

Ett exempel på en Trackback kan vara:

  • Person A gör ett inlägg på sin blogg.
  • Person B väljer att inte kommentera inlägget. Istället gör person B ett eget inlägg med sina egna reflektioner och länkar till person A’s inlägg.
  • En trackback skickas till person A’s blogg. Person A’s sida tar emot trackbacken och visar den som en typ av kommentar.

Tanken med trackbacks är fler skall delta i konversationen. De som läser person A’s blogg ska med enkelhet kunna följa länkar vidare till person B’s blogg. Normalt skickar en trackback med ett litet utdrag från vad Person B skrev i sitt inlägg om Person A’s inlägg. I WordPress till exempel kan man också göra ändringar och ta bort trackbacks på sina egna inlägg. Dock har man såklart ingen kontroll över den ursprungliga länken på person B’s blogg.

Vad är en Pingback?

En Pingback påminner i funktionalitet om en trackback; men ett par distinkta skillnader:

  • Pingbacks använder en teknik som kallas XML-RPC och trackback använder HTTP POST. För de allra flesta användare spelare inte den här skillnaden så stor roll.
  • En pingback skickar inte med ett litet urdrag som trackback gör.

Spam

För många webbplatser av suspekt karaktäer (spam, phising etc.) använder trackbacks och pingbacks som ett sätt att hamna högre i sökmotorers resultat. Länkar till din sida från andra sidor är nämligen ett av kriterierna för en sökmotor för att ranka en sida högre i sökresultat.

Hur man stänger av pingbacks och trackbacks i WordPress

WordPress gör det enkelt att inaktivera pingbacks och trackbacks.

Under Inställningar->Diskussion, bocka helt enkelt ur ”Tillåt länknotifikationer från andra bloggar (pingbacks och trackbacks)” och spara.

Alla nya inlägg/sidor du skapar efter detta kommer blockera pingbacks och trackbacks.

pingbacktrackback